Adoptie producent gezocht

voor de Sunrider Veloquad

Per april 2018 hebben we een bedrijf gevonden die de Sunrider op kleine schaal de bestaande Sunrider 3 wieler in licentie gaat bouwen. Wij worden dealer van de Sunrider.

sunrider veloquad

Ziet u wat in bovenstaand kindje en denkt u hem tot wasdom te kunnen laten komen?

±januari 2016. Zie onderaan voor update febr. 2017.

Alligt zoekt samenwerking met een partij die de Sunrider veloquad wil doorontwikkelen, produceren en vermarkten. Alligt wil op de achtergrond vanuit een minderheidsaandeel hand- en spandiensten verrichten en vooral de nieuwe partij niet voor de voeten lopen.

De Sunrider veloquad is een lichtgewicht comfortabel 45 km/h éénpersoons voertuig waarbij de mens optimaal in staat wordt gesteld om mee te trappen op een nivo dat hij/zij wil. Kortgezegd: Een snelfiets.

Om bij het verwachtingspatroon van de markt aan te sluiten moet het voertuig verder doorontwikkeld worden. Daarvoor zijn ook in de beginfase redelijke aantallen nodig om voldoende feedback te krijgen en voldoende medewerking te verkrijgen van belangrijke toeleveranciers.

Alligt is te klein om dit voertuig nogmaals door te ontwikkelen en op redelijke schaal te produceren en is al helemaal niet in staat om het te vermarkten en mooi vorm te geven. Daarbij wil Alligt zich in vrijheid verder kunnen ontwikkelingen en haar rol als OEM’er uitbouwen.

Onderstaande is een set van randvoorwaarden en niet een fantastisch plan over wat allemaal zou kunnen. Dat mag en moet u allemaal zelf bedenken en realiseren.

 

Voor een partij die de volgende fases kan en wil doorlopen, (het huidige prototype II nogmaals door te lichten, het in minimaal 50 stuks te produceren, dat gedurende een fase hun klanten (vanuit klantperspectief) optimaal geserviced worden en in staat is daarna het voertuig nogmaals te optimaliseren), kan om niet (om niet is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat iets geleverd wordt zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.) 51 % van de rechten van de goede wil krijgen. Alles wat zij in het bedrijf steekt blijft van haar, met uitzondering van 49 % van de toename van de goede wil.

 

Hiervoor moet men € 50.000 investeren die men in stappen weer terug krijgt indien die stappen met goed gevolg zijn afgelegd.
En moet alle verdere kosten en verantwoordelijkheden dragen voor alle fases.
Alligt heeft het recht om deze overeenkomst te gunnen aan een partij die zij kiest. Bijvoorbeeld vanwege de beste kwaliteit of vanwege een extra waardering.
Als binnen 3 jaar de eerste 50 voertuigen zijn uitgeleverd krijgt men € 25.000,- terug. Anders vervallen alle rechten terug naar Alligt. De € 50.000,- zijn dan voor Alligt als compensatie voor het feit dat de ontwikkeling van de Sunrider veloquad 3 jaar heeft stilgelegen.
Als binnen 5 jaar 250 stuks per jaar geproduceerd worden (gemiddelde van jaar 5,6 en 7) krijgt men de resterende € 25.000,- terug in jaar 7. Indien men daar niet in slaagt vervallen alle rechten terug naar Alligt. (De € 25.000,- zijn dan voor Alligt)
Alligt heeft recht op voertuig nummer 11 en 117 om niet.
Alligt draagt naar vermogen bij aan de kennis van deze partij om niet, zolang beiden dat zien zitten. Dat is naast alle andere activiteiten die Alligt blijft uitvoeren.
De partij is niet verplicht de onderdelen die Alligt in de massa kan produceren af te nemen. (zoals: wielen, trapstel, kettingrollen, akkukoffer en zitje.) Alligt is niet verplicht die of andere onderdelen te leveren.

Alligt onderdelen

Alligt heeft het recht om door te gaan met de ontwikkeling en productie van vierwiel lichtgewicht voertuigen lijkend en voortbordurend op de Sunrider veloquad met maximaal 5 stuks per jaar.
De partij heeft als eerste het recht om hieruit zaken over te nemen om niet. Alligt heeft het recht om alle zaken van de partij te gebruiken tegen kostprijs.
Alligt mag zijn kennis en kunde naar eigen inzicht blijven gebruiken.
Als de partij een wanprestatie levert in de ogen van Alligt en ter beoordeling van Alligt mag Alligt zijn handen ervanaf trekken en iets vergelijkbaars aan een volgende partij geven inclusief alle kennis en naam die is opgebouwd. De € 50.000,- of € 25.000,- als het gebeurt in een latere fase blijven dan van Alligt.
Alligt heeft het recht om zijn aandeel in de goede wil te verkopen. Bij verkoop van de goede wil krijgt de partij de resterende € 50.000,- respectievelijk € 25.000,- retour als dat binnen 3 danwel 7 jaar gebeurt.
Alle intelectuele eigendommen vastgelegd of niet vastgelegd mogen ook door Alligt gebruikt worden en vallen toe aan Alligt als deze verbintenis zonder schrijftelijke overeenkomst beëindigd wordt.
Met de overdracht zal alleen proto II overgedragen worden met als tegen prestatie de € 50.000,-.
Alle productiefaciliteiten die nu gebruikt worden om de Sunrider veloquad te maken blijven van Alligt. Men mag die kosteloos gebruiken om kopieën te maken.

Nederlands recht is van toepassing.

Als alles goed verlopen is heeft u na 7 jaar een goed bedrijf met product en twee voertuigen aan Alligt gegeven en in het begin één prototype ontvangen. 49 % van de goede wil is dan van Alligt. (dit is dus niet 49 % van de aandelen of eigen vermogen)

Als het goed is verlopen voor Alligt heeft zij er een grote klant bij voor diverse onderdelen, heeft mee kunnen werken aan een interessant projekt, is wijzer geworden, is haar aandeel in de immateriële waarde toegenomen en heeft Alligt de Sunrider veloquad een extra zetje gegeven. En heeft Alligt de twee gekregen voertuigen kunnen testen. En heeft daarmee deze voertuigen verder ontwikkeld en een adequate feedback geleverd.

 

 

De volgende pagina's zijn mogelijk lezenswaardig.

missie

velomobiel veiligheid

Sunrider veloquad

snelfiets

febr. 2017

Bovenstaande dat sinds het begin tot op heden weinig opgeleverd op het zakelijke vlak. We staan ook open voor andere oplossingen als u iets met de Sunrider (veloquad) wilt. Inhoudelijk zijn we al weer wat verder. In het genoemde prototype III staat inmiddels in de ijskast en zijn druk bezig om een trapasgenerator te testen met prototype II. We hebben daarin een trapasgenerator voor een 25 km/h achternaaf motor.

http://bike2.dk

bike2.dk

 

Die zal hopelijk het begin zijn van een werkbare trapgenerator voor de snelfiets.

In onderstaade proto III hebben we de voorwielen 50 cm naar voren plaatsen om het instappen beter mogelijk te maken. De ruimte onder het trapstel is beschikbaar voor de voorwielophanging. Deze zaken kunt u allemaal meekrijgen. Waarschijnlijk niet op Spezi 2017 te zien, maar we proto II. In 2017 behoeft volgens ons, ons voertuig niet meer europees als brommer gekeurt te worden. In Duitsland waarschijnlijk vanaf 2018 i.v.m. dieselgate. We hopen echter dat u met ons van mening bent dat u dat beter wel kunt doen om een beter verwachtingspatroon te scheppen over het voertuig. Met keuring heeft men een rijbewijs of brommer certificaat nodig. Dat lijkt ons een goede drempel en wordt het produkt hopenlijk niet op een hoop gegooit met onveilige snelle andere voertuigen.

Sunrider veloquad proto III

Wat u ook krijgt, maar wat maar voor beperkten mate in de Proto III zit is de kennis, danwel het beoogte gevoel wat het voertuig de berijder zou moeten geven. Om de veloquad frequent te gaan gebruiken, zoals Alligt dat beoogd, is buiten een atractieve voormgeving (waar u zelf voor moet zorgen) ook van groot belang dat de motorische feedback leidt tot een prettig gevoel, waardoor de berijder graag en in toenemende mate zich in de veloquad Sunrider wil bewegen. Dus wat somigge computer spellen hebben. Als je er enige vaardigheid in krijgt dat je dan een hogere eindsnelheid kunt halen, of dat je sneller optrekt. Bijvoorbeeld dat je sneller kunt optrekken als je ervoor niet zo hard heb afgeremt. Goed voor de veiligheid en energie balans. Alligt heeft aardig wat ideen over allerlij feedbacks, niet in de laatste plaats door eigen ervaring in het rijden met diverse 45 km/h varianten.

voorwielophanging met goede demping en grote uitslag

porto van de nieuwe voorwiel ophanging.

kunstwerk

veloquad volgens Derek Scholte

 

home Alligt