Missie / bedrijfsfilosofie Alligt

 

foto en werk van Anita Larkin

Alligt is een kleine producent van ligfietscomponenten en we onwikkelen wat aan veloquads in de ruimste zin van het woord. We vinden het leuk om midden in een kleine wereldwijde markt te zitten, waarbij de inspanning van een individu nog het verschil kan maken. De intelectuele uitdagingen zijn enorm en het meest interessant. Wat achter de horizon wenselijk zou zijn is het beeld waaraan wij werken. Technische uitdagingen zijn "gewoon" een kwestie van doelgericht en effectief doorzwoegen. Productie-opschaling is een kwestie van slim opereren. Af en toe investeren in een massaproductietechniek als spuitgieten. Door toevoeging van denkkracht kun je steeds meer doen met dezelfde hoeveelheid arbeid. Dit wordt ook wel "creatieve destructie" genoemd. Dit doen we binnen het bedrijf, maar ook met onze produkten. Als iemand een voertuig van onder de 100 kg gaat gebruiken voor wat hij voorheen met een voertuig van 1000 kg deed kunt je je voorstellen dat daarvoor minder arbeid, maar ook materialen en energie nodig is. Er blijft dus meer tijd, materiaal en energie over voor zaken die je echt belangrijk vindt, zoals bevoorbeeld een rechtvaardiger verdeling van goederen over de wereld. Ook een nieuwe band, waarmee je 10% sneller op je plaats van bestemming komt met dezelfde eniergie is de moeite waard. We werken hieraan omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hier een klein inkijkje in de ziel van de maker, vastgelegd door iemand die wat heeft met mensen die wat met voertuigen hebben.

 

Een dilemma wat binnen Alligt de laatste jaren speelt en in toenemende mate zal blijven spelen is wat doe je met je schaarse tijd. Scharse tijd is nog schaarser aan het worden, omdat ik door gezondheids redenen minder en minder fisiek kan werken. Nog meer moeite doen om nog efficienter te produceren, terwijl je weet dat je nooit genoeg kunt produceren voor alle vraag die er is? Is het beter om een product te verkopen aan iemand in China of Brazilie om ze daar ook te confronteren met zo'n produkt om ze daar, indirect op het idee te brengen dat ze ze ook daar zouden kunnen maken aangepast aan plaatselijke behoeften. Want als de verkoop van één snelfiets naar Venzuela daar op termijn leidt tot een doorbraak daar, zonder bemoeienis van ons natuurlijk, wordt de acceptatie hier ook beter. Bijvoorbeeld voor de veiligheid in het verkeer.

kunstwerk Derek Scholte

Ook steken we een deel van onze tijd in ondersteuning van technisch onderwijs. Dat is volgens ons ook goed bestede tijd. (Stichting Techno challenge) (met TATA steel als trekker) probeert studenten te enthousiast te maken voor techniek door onder andere door bouwpaketten van Sunriders beschikbaar te stellen aan onderwijs instellingen. Voor iemand die LTS, MTS en HTS Werktuigbouw heeft gedaan omdat hij zo graag met zijn handen werkt is de stimulering en herwaardering van werken met hun handen een welkome activiteit.

20-09-2013: overdracht van 5 Sunrider bouwpakketten aan scholen bij TATA steel. De bouwhandleiding vindt u hier.

Verkoop aan onderwijs/onderzoeksinstellingen, ondanks dat dat op kortere termijn meer tijd kost doen we ook. Spin off voor Alligt in enge zin is een onzekere zaak. Maar meer scholieren naar techniek trekken en hun zinvolle projekten te geven is op maatschappelijk nivo een belangrijke zaak.

Sunrider exploded

We hebben al enige tijd geleden al onze 3d tekeneninge die we hadden toegankelijk gemaakt voor iedereen die op een eerlijke manier iets wil ontwikkelen. Hiervoor hebben we de site Allrider.nl. Hiermee, maar ook met de zaken die we zetten op onze site Snelfiets.nl, delen we kennis en inzichten, in de hoop dat een ander hier iets mee kan, in de wetenschap dat we zelf te klein zijn om daar genoeg zelf mee te kunnen dat het voor je zelf houden van die kennis zou rechtvaardigen. Hier een link van iemand in Brazilie Die met de 3d tekeningen is begonnen. Zie foto hieronder over het huidige resultaat.

Sunrider gemaakt in Brazilie

Alligt ontwikkelt het liefst produkten, inclusief het produceren daarvan in beginfase. Die fase blijft bestaan totdat we het produceren en/of vermarkten daarvan kunnen uitbesteden. Meer dan 95% van de wielen, zitjes, trapashouders, tandwielen, kettingrollen, SA kabelstoppen worden door derden aan de eindgebruiker verkocht. Dat geld ook al voor de Alleweder a4. Al onze kunststof producten worden al door anderen geproduceerd. We hopen dat we met onze kleinschalige productie (al zijn we in van alles en nogwat wereldmarktleider) toch nog eens het bewijs kunnen leveren dat sommige produkten zo goed zijn voor de massa dat eens hier een grotere speler om een licentie komt vragen. Dan mogen zij het verder verbeteren, produceren en vermarkten, en dan kan Alligt weer verder doen wat we leuk vinden en goed in zijn. Onze vierwieler verder door ontwikkelen en andere zaken niet te vergeten.

Alligt is de open communicerende producent van veloquad-onderdelen en het verspreiden van vervoersideeën.

Alligt heeft terugkoppeling en suggestisch nodig van mensen die bovengemiddeld bij hun fiets betrokken zijn. Zelfbouwers zijn daarvoor de ideale groep. Bij de Alleweders hebben we gezien dat mensen hun fiets perfectioneren qua vorm, funktie en techniek. Ander plaatwerk, diverse cockpits en bijvoorbeeld tandriem-aandrijving. Andere stuurgeometrie. Verlengde versie. Versie geschikt voor vervoer van kind achterin.

Alligt laat alleen dingen spuitgieten die ze zelf nodig heeft en al langer zelf gebruikt. Dat geeft de goede mate van kennis, betrokkenheid en voldoende aandacht om het tot een succes te maken. Aandacht die we dan niet meer over hebben om te mailen, personeel te motiveren en te controleren. Het andere vinden we leuker, en daarom doen we dat.

Verbondenheid en inzicht in het reilen en zeilen van de wereld levert ook het volgende dilemma op. Op dit moment laat ik het bij het opschrijven ervan.

Ben ik, en wij in Europa, niet bezig met het plegen van genocide op dit moment? Hoeveel vluchtelingen, economische en andere, zouden wij nu met een beetje inschikken op economisch gebied kunnen helpen en hoeveel helpen we er nu? In hoeverre we oorlogen in andere landen en continenten kunnen voorkomen weten we niet, maar als land en continent zijn we wel verantwoordelijk voor een deel van de economische vluchtelingen. Want wij hebben in de voorgane eeuwen en nog steeds, voor onze eigen welvaart, andere continenten uitgebuit. Grondstoffen er vandaan gehaald, slaven er vandaan gehaald en er in gehandeld, roofbouw op hun bodem en omgeving gepleegd voor ons voedsel en grondstoffen en onze chemische rotzooi gedumpt. "Slimme" westerse bedrijven mengen en exporteren hun afval in gewone goederen (benzine, stookolie, staal, etc) die niet toegelaten worden op onze markt, maar nog wel in derde wereld landen op internationale zeeën. Wij huren landen bewust in om aan onze buitengrenzen vluchtelingen tegen te houden, terwijl zij misschien gewoon hun historisch opgebouwde schuld komen innen. Als men over een paar honderd jaar terugkijkt naar dit moment trekt men vast terecht de conclusie dat wij nu bezig zijn met genocide.

 

Er is een gedicht wat me ongeveer 15 jaar geleden is aangereikt, wat mogelijk het bovenstaande in het juiste perspectief plaatst.

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

-Vaclav Havel -

 

Hoop

Hoop is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Of de zekerheid dat iets goed zal aflopen.
Wel de overtuiging dat iets zinvol is.

 

Hoop is een gerichtheid van handelen in de overtuiging dat iets zinvol is.

 

ligfiets van Andrei Adamchik

ligfiets van Andrei Adamchik

 

home