Algemene leveringsvoorwaarden Alligt

versie: 27-11-2023

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien geldt redelijkheid en billijkheid. En als we er niet uit komen is Nederlands recht van toepassing.

Wij geven op velomobielen 5 jaar garantie of tot een maximum van 50.000 km als die eerder wordt bereikt mits u de fiets naar Alligt komt brengen en halen. Garantie betekent herstel en niet vanzelfsprekend nieuw. Dit geldt als u ze ongeveer zodanig gebruikt waarvoor wij ze maken. En het geldt ook niet voor normale slijtage. Wij zorgen ervoor dat u er gedurende die tijd of die afstand mee kunt fietsen. U mag er best mee racen, naar de Noordkaap mee fietsen of de Sahel mee door fietsen. Diverse onderdelen zullen het dan waarschijnlijk op de lange duur niet houden of direkt niet meer funktioneren als olie of vet bevriest of er te veel zand tussen de raderen komt. U mag daar mee bij ons terugkomen en helpen u graag verder, want we zijn benieuwd naar wat er dan gebeurt. Maar verwacht geen gratis nieuwe en of aangepaste onderdelen. Dat kunnen wij ons niet permitteren.

De enige vormen van persoonsgegevens die wij van privepersonen opslaan zijn kopieen van facturen op papier en emails die u mij gestuurd heeft. Daar doen we niets mee, met uitzondering van u benaderen bij een verhuizing en of terugroep actie. In hoeverre gmail betrouwbaar is ligt niet in mijn handen. Uw (mail)adres geven we niet door aan anderen. Uitzonderingen hierop geschieden uitsluitend in overleg met de klant.

Betalingen door particulieren en bedrijven die we niet kennen dienen vooraf te geschieden of kontant te worden voldaan bij ophalen. We hebben geen pinautomaat. Bedrijven en andere klanten die we kennen kunnen hun rekening achteraf betalen, behalve als ze hier niet mee om kunnen gaan. We verwachten het geld dan binnen enkele weken op onze rekening. Wanbetalers mogen vroeger of later verwachten op onze zwarte lijst komen die we hier zullen publiceren.

 

Lijst wanbetalers:

(langer dan 1 jaar rekeningen niet betaald ondanks enkele herhalingen)

 

 

Wij leveren een goede middenmoter voor redelijk prijs. Onze prestaties mag men daaraan afmeten. Wij gaan nooit verder met het verstrekken van garantie of uitkeren van schade dan het vervangen van het gekochte of uitbetaling maximaal gelijk aan het aankoopbedrag.

Als u een produkt zoals een fiets aanpast, of uitrust met niet orginele delen vervalt de garantie, tenzij wij anders beslissen. Wij zullen deze niet afwijzen als u ergens een gaatje in maakt of een ander verzet monteerd of de bagageruimte veranderd. Maar, als u een fiets bijvoorbeeld uitrust met een elektromotor van 1000 Watt, wat regelmatig gebeurt, en dat ten volle benut vervalt in elk geval de garantie, en natuurlijk ook onze aansprakelijkheid op welk vlak dan ook. Als u bij ons een brommer met 1000 Watt koopt ligt dat vanzelfsprekend anders. In Nederland leveren wij maximaal 500 Watt.

Als u zich na een aankoop bedenkt willen wij best bemiddelen om het weder te verkopen, maar wij bieden proefritten niet voor niets aan. Een goed in elkaar gezet en nauwelijks gebruikt bouwpakket koppen we graag terug voor de bouwpakketprijs. Onderdelen die niet gebruikt zijn mogen tegen 90% van de prijs die u ervoor betaald heeft terug. Beursaanbiedingen uitgesloten.

U hoeft niet de gebruikshandleiding te lezen of elke keer dat u iets gebruikt alle boutjes na te trekken. Goed huisvaderschap verlangen wij wel. Als u niet in staat bent om zelf enig onderhoud te plegen of niet in staat bent om een ketting er weer op te leggen of als u dat niet wilt, moet u onze produkten niet kopen. Als u in onze velomobielen 100 % droog wilt blijven moet u ze ook niet kopen. Als u nooit een piepje of kraakje wilt horen ook niet.

Als u niet gebruikelijk gedrag of geluiden tijdens gebruik van onze produkten merkt adviseren wij om een keer kritisch de fiets na te lopen. En komt u er niet uit neem dan kontakt met ons op.

groot kettingwiel

Als u voor een race een 100 tands- kettingwiel wilt hebben kunnen wij die maken tegen schappelijke kosten, maar verlang dan niet dat hij getest, berekend en met gouden randjes ingelegd is. Bij produkten die wij voor ons eigen gebruik maken en vervolgens ook doorverkopen aan dealers en collega-concurenten mag u wel verwachten dat ze bij normaal gebruik lang mee gaan en anders mag u ons daarop graag aanspreken.

Annuleren mag tot 1 week voor levertijd, zolang u reguliere produkten met reguliere opties bestelt. Blij zijn we dan niet, maar we hebben liever niet dat u iets koop wat u niet meer past. Als u binnen 2 weken na de afgesproken afhaaltijd, of betalingstijd niets laat weten houden we het recht voor om het product aan een ander te verkopen.

Als u bij ons een elektromotor met akku koopt hoort u van ons wat u mag verwachten op basis van onze ervaringen met een bepaald systeem. Over het algemeen moet u niet denken dat als wij fietsen maken die minimaal 50.000 km mee gaan, dat dat dan ook geldt voor standaard fietscomponenten. De elektromotor is daar zo'n schrijnend voorbeeld van. Hij gaat op een normale fiets, waar gemiddeld maar 3000 km/jaar mee wordt gefiets, wel 5 jaar mee. Misschien nog wel langer. Maar op een snelfiets waar iemand een enkele reis van 50 km elke dag mee fiets is die 15000 km na een jaar al bereikt. Maar u zult begrijpen dat dat geen garantie kan zijn want dan kunnen we beter geen snelfietsen meer verkopen. En dat is iets wat we beiden niet willen. We streven ernaar om goed te kunnen voorspellen hoe lang een standaard component mee kan. Bij accu's moet u er mee rekenen dat u om de drie jaar nieuwe accu's moet kopen. Zowel als u ze veel of weinig gebruikt. In de praktijk valt het vaak beter uit dan de drie jaar, maar het is niet handig om daar mee te rekenen. Wij geven 20.000 km gerantie op motor en accu.

Alligt is een eenmansproducent van een door de wol geverfde techneut met menselijke trekjes. We zijn open en duidelijk. We proberen een goed produkt te leveren binnen de verwachtingen die we gewekt hebben. We maken fouten en herstellen die op eerste verzoek. We leveren graag service en garantie. Dat is een belangrijke manier om te leren van hoe mensen omgaan met hun produkten. In beginsel mag u ook een beroep op ons doen als het volstrekt duidelijk is dat u er iets mee heeft gedaan waarvoor het niet ontworpen was. Overbeladen, tegen stoepranden rijden, spelen, wedstrijden rijden en grenzen opzoeken en vinden vallen hieronder. U hoeft in zo'n geval de hoofdprijs niet te betalen, mits we in elk geval voldoende inzicht krijgen in wat is gebeurt. In individuele gevallen staan wij het het ook wel toe dat gebruiker met bagage 150 kg is. Wij verwachten niet dat er veel bijzonderheden in zo'n geval gebeuren waardoor wij dan best willen toezeggen dat men dan ook de gewone garantie kan krijgen. De klant moet dan niet verwachten dat er niets vervroegd kapot zal gaan maar dat alles wel naar tevredenheid wordt opgelost.

Produkten die voor garantie worden aangeboden worden in beginsel gebracht en gehaald bij Alligt. Als garantie op afstand wordt geleverd stelt Alligt de te vervangende onderdelen kostenloos ter beschikking. Uitbouwen en inbouwen geschiedt dan op uw eigen kosten. De kapotte onderdelen moeten vooraf aan Alligt worden aangeboden.

We leveren normaal gesproken binnen de levertijd die we genoemd hebben bij de bestelling. Onverwachte omstandigheden treden wel eens op en dan hebben we meestal geen backup. Als eenmanszaak heb je je beperkingen. Als iets tegen zit hebben producenten waaraan ik onderdelen lever voorrang, dan bestaande fietsen op de weg houden als dat noodzakelijk is en daarna dealers en dan eindgebruikers en als laatste eigen ontwikkelingswerk. Dat laatste wil ik wel eens naar voren halen als ik al vaak heb gezegd dat iets eraan zit te komen of als het te leuk is om te laten liggen. Als ik iets heb toegezegd en het komt niet op de verwachte termijn bel of mail dan even.

Produkten blijven eigendom van Alligt tot ze volledig zijn betaald. Ondanks dat Alligt op een aantal produkten marktleider is en er sprake is of kan zijn van een monopolie, heeft niemand het recht tot koop van produkten van Alligt. Als produkten dusdanig worden, of zouden kunnen worden gebruikt dat onze goede naam of de veiligheid in het geding komt kunt u ze misschien niet verkrijgen.

Alligt is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van spullen en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de producten van Alligt.

U verbindt zich er toe alle producten van Alligt als een goede huisvader te beheren en binnen de wettelijke grenzen te gebruiken, ook al maken sommige producten onwettig gebruik mogelijk.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Alligt, mondeling of schriftelijk tot stand gekomen. Afwijkingen hiervan kunnen alleen mits algemeen aanvaarde normen van redelijkheid en billijkheid in acht wordt genomen. Als u daarvan afwijkt vervallen bovenstaande voorwaarden en is nederlands recht van toepassing.

Regels met betrekking tot auteursrechtelijke en modelrechtelijke zaken die op de websites van Alligt te vinden zijn. Het gaat dan in elk geval over teksten, foto's, tekeningen ideeën en handleidingen. Voor zover deze rechten berusten bij Alligt.

Deze kunnen vrij gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik. Onderzoek, scholing en studie vallen hier ook onder mits de resultaten ook aan het openbare domein toevallen. Alsmede mag het ook gebruikt worden voor (commercieële) journalistieke doeleinden.

Deze kunnen vrij gebruikt worden als inspiratiebron voor commercieel gebruik. Dit betekent dat u geen exacte kopie mag maken. U moet minimaal "het produkt" op diverse relevante punten veranderen om ons auteurs- en modelrecht niet te schaden. Dat geldt niet voor gevallen, zoals het extrusieprofiel, waarbij het evident is dat het waarschijnlijk al door 100 anderen ook zo is gedaan. We willen ook niet de meest logische manier om iets te doen voor andere afsluiten. Voor de meest logische manier is het iedereen toegestaan om onze manier te kopieren. Enige marktconforme waardering, indien u daarmee succes heeft, verwachten wij wel. We doen dus genigsinds afstand van onze rechten!

Deze (tekeningen en foto's) kunnen vrij gebruikt worden als decor of middel om andere produkten te verkopen, mits deze, ter beoordeling door Alligt, niet aanstootgevend zijn.

Deze kunnen vrij gebruikt worden om te laten zien wat men van Alligt betrekt.

Vermelding van de bron, Alligt.nl, wordt op prijs gesteld.

Het nederlands recht is van toepassing.

kunstwerk

 

home Alligt